Bestuur

Voorzitter
Raldy Brand
06-30841614
raldybrand@gmail.com


Vice voorzitter
Cora Witbaard
075-6288217
cora.witbaard@hotmail.com


Secretaris
Elly aan 't Goor
06-48676799
ellian0012@kpnmail.nl


2e Secretaris
Gerrit aan 't Goor
06-50206155
g.goor@planet.nl


Penningmeester
Joep Huismans
06-51298301
joephuismans@hotmail.com